מתמטיקה לכיתה ז', יצחק שלו & אתי עוזרי, חלק ג', עמוד 158 תרגיל 88 סעיף II תת-סעיפים 4, 6, 7

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏