עמוד 136 שאלה 87- הרחבה

ביישומון שלפניכם כפתור בנייה. הכפתור מאפשר קביעת נקודה חדשה במערכת צירים. לצורך חזרה לסמן של העכבר, לחצו על סמן החץ.
1. סרטטו במערכת צירים את הישרים y= 2x-2 ו-y= -2x+14 על ידי הקלדת הייצוג האלגברי בשדה הקלט שבתחתית היישומון ולחיצה על "אנטר".
2. סמנו ב-E את נקודת החיתוך של שני הישרים.
(הדרכה: לחצו על כפתור נקודה חדשה, יש לקבוע באמצעות העכבר ולחיצה על "קליק שמאלי" את מיקום הנקודה, לשינוי שם הנקודה לחצו בעכבר על "קליק ימני" ובחרו באפשרות "שינוי שם" והקלידו את האות הרצויה).
3. סמנו את נקודת החיתוך של הישר y= 2x-2 עם ציר ה-y ב-A ואת נקודת החיתוך שלו עם ציר ה-x ב-B.
4. סמנו את נקודת החיתוך של הישר y= -2x+14 עם ציר ה-y ב-D.
5. בכמה יחידות צריך להשתנות אורך הקטע AD כדי ששטח המשולש AED יקטן ב-4 יח"ר?
6. רשמו את הייצוג האלגברי של ישר שלישי החותך את הישר y=2x-2 בנקודה E, ואת ציר ה-y בנקודה K, כך ששטח המשולש AEK קטן ב-4 יח"ר משטח המשולש AED.
7. הקלידו את הייצוג האלגברי של הישר השלישי בשדה הקלט, לחצו על "אנטר" לסרטוט הגרף של הישר.
מצאו את נקודת החיתוך T, של ישר זה עם ציר ה-x בשתי דרכים:
(i) על סמך התבוננות בסרטוט.
(ii) בדרך אלגברית.
8. מהו שטח המשולש BET?

שימו לב!
לביטול פעולה אחרונה לחצו על החץ הצהוב המופיע בפינה השמאלית העליונה של היישומון.
לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏