עמוד 235 שאלה 18- א

I. לפניכם שני משולשים:
באמצעות הזזת קדקודי המשולשים ניתן לשנות את אורכי הצלעות, ובאמצעות סרגלי הגרירה הסמוכים למשולשים ניתן לשנות בכל משולש את הזווית המעוטרת בחץ.
א. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שבכל אחד מהם אורך אחת הצלעות הוא 3 ס"מ.
כמה משולשים כאלה ניתן לבנות?
ב. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שבכל אחד מהם אורכי שתי צלעות הם 3 ס"מ ו- 4 ס"מ.
כמה משולשים כאלה ניתן לבנות?
(הדרכה: במשולש ABC קבעו תחילה את אורך הצלע AB ולאחר מכן את אורך הצלע BC, במשולש DEF קבעו תחילה את אורך הצלע ED ולאחר מכן את אורך הצלע DF)
ג. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שבכל אחד מהם אורכי שתי צלעות הם 3 ס"מ ו- 4 ס"מ והזווית הכלואה ביניהן היא 30°.
כמה משולשים כאלה ניתן לבנות?

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏