עמוד 235 שאלה 18- ב

II. לצורך ביצוע המטלה הבאה יש להכיר את הפעולות של הפקודות הבאות:
סמן החץ- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן לוחצים על נקודה (או כל עצם אחר) שבלוח הסרטוט. באופן זה ניתן להזיז את הנקודה (או כל עצם אחר) שבלוח הסרטוט.
קטע באורך קבוע- לוחצים על הכפתור, לאחר מכן לוחצים בלוח הסרטוט במקום בו רוצים להניח את הקטע, בתיבה שנפתחת בוחרים את אורך הקטע המבוקש, ולוחצים על אישור או "אנטר".
מצולע/משולש- לוחצים על הכפתור, לאחר מכן בוחרים את קדקודי המצולע. לצורך סגירת המצולע בוחרים שוב בקדקוד הראשון. לדוגמא, ליצירת המשולש ABC נלחץ על נקודה A, לאחר מכן על נקודה B, לאחר מכן על נקודה C ולסיום נלחץ שוב על נקודה A.
סימון זווית- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן על שלוש נקודות כך שהנקודה השנייה מייצגת את קדקוד הזווית הרצויה. באופן זה מסומנת הזווית ולידה גודל הזווית. במידה ולאחר בחירת הקדקוד השלישי הזווית המסומנת היא הזווית המשלימה ל-360°, יש להתחיל את בחירת הקדקודים בכיוון ההפוך, לדוגמא CAB במקום BAC.

א. בנו משולש שאורכי צלעותיו הם 3 ס"מ ו- 4 ס"מ והזווית הכלואה ביניהן היא 30°.
(הדרכה: בנו קטע באורך קבוע 3 ס"מ, לאחר מכן מנקודה A בנו קטע באורך קבוע 4 ס"מ. הזיזו את אחד הקדקודים, צרו משולש משלושת הקדקודים שנוצרו, סמנו את הזווית שנוצרה בין שנוצרה בין הקטעים שאורכיהם 3 ס"מ ו-4 ס"מ, הזיזו את הקודקודים עד אשר הזווית המתקבלת היא 30°).
מה תוכלו לומר על המשולש הזה בהשוואה למשולשים שבסעיף I-ג?
ב. בנו משולש שאורכי צלעותיו הם 4 ס"מ ו- 6 ס"מ והזווית הכלואה ביניהן היא 100°.
כמה משולשים שונים (לא חופפים) ניתן לבנות?

שימו לב!
לביטול פעולה אחרונה לחצו על החץ הצהוב המופיע בפינה השמאלית העליונה של היישומון.
לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏