עמוד 240 שאלה 27- א

I. לפניכם שני משולשים:
באמצעות הזזת קדקודי המשולשים ניתן לשנות את אורכי הצלעות, ובאמצעות סרגלי הגרירה הסמוכים למשולשים ניתן לשנות את גודלי הזוויות (לכל זווית שניתן לשנות באמצעות סרגל גרירה, מתאים סרגל גרירה באותו צבע).
א. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שבכל אחד מהם אחת הזוויות בת 60°.
כמה משולשים כאלה ניתן לבנות?
ב. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שבכל אחד מהם שתי הזוויות בנות 60° ו- 40°.
כמה משולשים כאלה ניתן לבנות?
ג. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שבכל אחד מהם שתי הזוויות בנות 60° ו- 40° ואורך הצלע שביניהן הוא 4 ס"מ.
כמה משולשים כאלה ניתן לבנות?

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏