עמוד 240 שאלה 27- ב

לצורך ביצוע המטלה הבאה יש להכיר את הפעולות של הפקודות הבאות:
סמן החץ- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן לוחצים על נקודה (או כל עצם אחר) שבלוח הסרטוט. באופן זה ניתן להזיז את הנקודה (או כל עצם אחר) שבלוח הסרטוט.
זווית בגודל נתון- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן בלחיצה על לוח הסרטוט נוצרת נקודה, בלחיצה נוספת במקום אחר נוצרת נקודה נוספת. בתיבה שנפתחת בוחרים את גודל הזווית הרצויה.
ישר דרך שתי נקודות- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן בוחרים שתי נקודות שדרכן רוצים להעביר את הישר.
נקודה חדשה- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן לוחצים בלוח הסרטוט במיקום המבוקש לנקודה.
מצולע/משולש- לוחצים על הכפתור, לאחר מכן בוחרים את קדקודי המצולע. לצורך סגירת המצולע בוחרים שוב בקדקוד הראשון. לדוגמא, ליצירת המשולש ABC נלחץ על נקודה A, לאחר מכן על נקודה B, לאחר מכן על נקודה C ולסיום נלחץ שוב על נקודה A.

א. בנו משולש ששתי זוויותיו בנות 60° ו- 40° ואורך הצלע שביניהן הוא 4 ס"מ.
(הדרכה: צרו זווית בת 60° נגד כיוון השעון, לאחר מכן בחרו שוב בכפתור זווית בגודל נתון ובחרו בנקודה B ולאחר מכן בנקודה A, צרו זווית בת 40° עם כיוון השעון. העבירו ישר בין נקודות A ו- B, בין A ו- B' ובין B ו- A'. צרו נקודה בנקודת המפגש של הישרים, הנקודה שנוצרה היא הקדקוד השלישי של המשולש הרצוי. סמנו משולש זה באמצעות כפתור מצולע. אורכי צלעות המשולש מופיעים בצד שמאל של המסך תחת קטגוריית קטע, התאימו את אורך הצלע שבין הזוויות בנות 60° ו- 40° לאורך 4 ס"מ).
מה תוכלו לומר על המשולש הזה בהשוואה למשולשים שבסעיף I-ג?
ב. בנו משולש ששתי זוויותיו בנות 70° ו- 50° ואורך הצלע שביניהן הוא 5 ס"מ.
כמה משולשים שונים (לא חופפים) ניתן לבנות?

שימו לב!
לביטול פעולה אחרונה לחצו על החץ הצהוב המופיע בפינה השמאלית העליונה של היישומון.
לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏