עמוד 245 שאלה 35

לצורך ביצוע המטלה הבאה יש להכיר את הפעולות של הפקודות הבאות:
סמן החץ- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן לוחצים על נקודה (או כל עצם אחר) שבלוח הסרטוט. באופן זה ניתן להזיז את הנקודה (או כל עצם אחר) שבלוח הסרטוט.
סרטוט מעגל עם מרכז ורדיוס- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן בלוח סרטוט במקום מסויים. באופן זה מרכז המעגל מסומן בלוח הסרטוט ובתיבה שנפתחת ניתן להקליד את אורך הרדיוס של המעגל. לסיום יש ללחוץ על אישור או על "אנטר". באמצעות פעולה זו מסורטט מעגל שמרכזו ורדיוסו נתונים.
קטע באורך קבוע- לוחצים על הכפתור, לאחר מכן לוחצים בלוח הסרטוט במקום בו רוצים להניח את הקטע או בנקודה ממנו רוצים שהקטע יתחיל, בתיבה שנפתחת בוחרים את אורך הקטע המבוקש, ולוחצים על אישור או "אנטר".
נקודה חדשה- לוחצים על הכפתור ולאחר מכן לוחצים בלוח הסרטוט במיקום המבוקש לנקודה.
מצולע/משולש- לוחצים על הכפתור, לאחר מכן בוחרים את קדקודי המצולע. לצורך סגירת המצולע בוחרים שוב בקדקוד הראשון. לדוגמא, ליצירת המשולש ABC נלחץ על נקודה A, לאחר מכן על נקודה B, לאחר מכן על נקודה C ולסיום נלחץ שוב על נקודה A.

א. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שאורכי צלעותיהם 5 ס"מ, 4 ס"מ ו- 2 ס"מ.
מהי מסקנתכם מהפעילות?
ב. בנו שני משולשים שונים (לא חופפים), שאורכי שלוש הצלעות של המשולש האחד שווים בהתאמה לאורכי שלוש הצלעות של המשולש השני. (אורכי הצלעות לבחירתכם).

(הדרכה: לצורך הבנייה היעזרו בסרטוט מעגלים וקטעים).

שימו לב!
לביטול פעולה אחרונה לחצו על החץ הצהוב המופיע בפינה השמאלית העליונה של היישומון.
לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏