עמוד 314 שאלה 16

לפניכם משולש שאורכי צלעותיו וגודל זוויותיו ידועים.
באמצעות העכבר שנו את גודלו של המשולש על ידי הזזת הקדקודים הכחולים.

א. מה תוכלו לומר על גודל הזוויות במשולש החדש ביחס לזוויות של המשולש הישן?
ב. בדקו את היחס בין הצלעות המתאימות של שני המשולשים הללו.
ג. מה תוכלו לומר על המשולשים הללו?
ד. חזרו על הפעולות הללו מספר פעמים, וודאו את מסקנתכם.

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏