עמוד 36 שאלה 87- הקטנה פי

נתון מלבן ששטחו קבוע. אורכי צלעות המלבן הם 2 ס"מ ו-20 ס"מ.
x ו-y מייצגים את אורכי הצלעות.
הקטינו את אורך הצלע x פי מספר מסוים, רשמו מספר כלשהו בתוך הריבוע המתאים (ניתן להקטין עד פי 10).
התבוננו באורכי צלעות המלבן החדש שהתקבל ובשטחו.

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏