עמוד 42 שאלה 111- הרחבה

נתונות שתי קבוצות של מלבנים: מלבנים בעלי צלע אחת הקבועה באורכה, ומלבנים בעלי שטח קבוע.
לפניכם שני גרפים:
הגרף האחד מתאר את השטח של המלבן עם הצלע הקבוצה כפונקציה של הצלע השנייה.
הגרף האחר מתאר את הצלע השנייה של המלבן ששטחו קבוע כפונקציה של הצלע הראשונה שלו.
התבוננו בגרפים והתאימו לכל אחת מקבוצות המלבנים את הגרף המתאים לה, וציינו בהתאם את השטח הקבוע ואת אורך הצלע הקבוצה.

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏