עמוד 51 שאלה 135

לפניכם חלק מקו ישר הנמצא ברביע הראשון.
שיעורי כל נקודה שעל הישר מייצגים את אורכי שתי הצלעות הסמוכות של קבוצת מלבנים.
שתי הצלעות הסמוכות של המלבנים מונחות על הצירים, שתי הצלעות האחרות מקבילות לצירים ואחד הקדקודים מונח על הישר הנתון (ראו סרטוט).
בתוך המשבצות המופיעות בצבע תכלת וורוד מוצגים ערכים, שאחד מהם מייצג את היקף המלבן המתאים, והשני את השטח של אותו מלבן.
הזיזו את הנקודה שעל הקו הישר והתבוננו בשינוי שחל בהיקף ובשטח של המלבנים הנוצרים.
ענו על השאלות הבאות:
א. באיזה משבצת (ורודה או תכלת) מוצג ההיקף של המלבנים, ובאיזה משבצת מוצג השטח של המלבנים? הסבירו את תשובתכם.
ב. מה תוכלו לומר על ההיקפים והשטחים של קבוצת המלבנים הללו?
ג. האם בקבוצת המלבנים הללו יש מלבנים החופפים זה לזה? מה תוכלו לומר על שיעורי הקדקוד של המלבנים המונחים על הישר?
ד. לאיזה מלבן מבין המלבנים הללו יש שטח הגדול ביותר? מה תוכלו לומר על המלבן הזה, מהם אורכי צלעותיו ומהו שטחו? כמה מלבנים כאלה ישנם?

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏