עמוד 7 שאלה 14 - הגדלה ב

לפניכם משולש ישר זווית ABC שאורכי ניצביו 3 ס"מ ו-5 ס"מ.
א. מהו היחס בין הניצב הגדול לניצב הקטן?.
ב. הגדילו את אורכי הניצבים במספר מסוים. חשבו את היחס בין הניצב הגדול לניצב הקטן. האם היחס השתנה ביחס לסעיף א'?
ג. היעזרו ביישומון הבא:
הגדילו את אורכי הניצבים במספר מסוים.
רשמו את המספר בריבוע המתאים (ניתן להגדיל עד ב-20).
התבוננו ביחס החדש המתקבל על המסך, ובמשולש החדש המתקבל.
ד. חזרו על פעולה זו כמה פעמים (הגדלה במספרים שונים).

* האם היחס בין הניצב הגדול לניצב הקטן משתנה?
* האם גודל המשולש משתנה?
* האם צורת המשולש משתנה?

בדקו תשובתכם באמצעות סימון הצג תשובות.

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏