עמוד 7 שאלה 14 - הקטנה פי

לפניכם משולש ישר זווית ABC שאורכי ניצביו 3 ס"מ ו-5 ס"מ.
א. מהו היחס בין הניצב הגדול לניצב הקטן? בדקו תשובתכם באמצעות סימון הצגת היחס.
ב. הקטינו את אורכי הניצבים פי מספר מסוים. חשבו את היחס בין הניצב הגדול לניצב הקטן. האם היחס השתנה ביחס לסעיף א'?
ג. היעזרו ביישומון הבא:
הקטינו את אורכי הניצבים פי מספר מסוים.
רשמו את המספר בריבוע המתאים (ניתן להקטין עד פי 15).
התבוננו ביחס החדש המתקבל על המסך, ובמשולש החדש המתקבל.
ד. חזרו את פעולה זו כמה פעמים (הקטנה פי מספרים שונים).

* האם היחס בין הניצב הגדול לניצב הקטן משתנה?
* האם גודל המשולש משתנה?
* האם צורת המשולש משתנה?

בדקו תשובתכם באמצעות סימון הצג תשובות

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il/, נוצר באמצעות GeoGebra‏