עמוד 87 שאלה 14 - הרחבה

לפניכם הקו הישר y=x-6.

א. האם הישר עולה או יורד? הסבירו את תשובתכם באמצעות הזזת הנקודה האדומה שעל הישר.
ב. האם הזווית שיוצר הישר הזה עם הכיוון החיובי של ציר ה- x היא זווית חדה או זווית קהה?
ג. באמצעות הנקודה הסגולה שעל הישר סובבו את הישר. התבוננו בייצוג האלגברי של הישר החדש שהתקבל.
1) כיצד משפיע השינוי במקדם m (חיובי/שלילי) על גודל הזווית שיוצר הישר החדש עם הכיוון החיובי של ציר ה- x?
2) כיצד משפיע השינוי במקדם m (חיובי/שלילי) על העלייה/ירידה של הישר?

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏