עמוד 91 שאלה 19 - הרחבה

הקלידו בשדה הקלט שבחלקו התחתון של היישומון את הייצוג האלגברי של פונקציה קווית כלשהי מהסוג y=mx+b, לחצו על "אנטר" לקבלת הגרף של הפונקציה.
(למשל y=2x-3 ולחיצה על "אנטר").

צרו ישר הזהה לישר שקיבלתם באמצעות הקלדה של אותו ייצוג אלגברי בשדה הקלט.
הצביעו באמצעות העכבר על הישר, לחצו בעכבר על "קליק שמאלי" והזיזו את הישר.
חזרו על פעולה זו מספר פעמים.

א. מה תוכלו לומר על הישרים שקיבלתם?
ב. התבוננו במקדם m של כל אחד מהישרים שקיבלתם (בחלון תצוגה אלגברית שבצידו השמאלי של היישומון).
מה מסקנתכם?
כדי לחזק את מסקנתכם, אפסו את הנתונים באמצעות לחיצה על צלמית החיצים שבפינה הימנית העליונה של היישומון, הקלידו בשדה הקלט ייצוג אלגברי של פונקציות קוויות אחרות וחזרו על הפעולה המתוארת בשאלה.
ג. התבוננו במקדם b של כל אחד מהישרים.
מה הקשר בין המקדם b לבין נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה- y?

שימו לב! לחזרה למצב התחלתי לחצו על צלמית החיצים בפינה הימנית העליונה של היישומון.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

www.mathstar.co.il, נוצר באמצעות GeoGebra‏